Çevre Politikamız

Çevreye karşı daha duyarlı olmak için sürekli gelişimi sağlamak firmamız yönetimi ve personeli için bir önceliktir.

Şirketimizin üst yönetimi; yüksek kalite standartlarına uygun olarak, çevresel hedeflere ulaşmak için tüm mali, idari, teknik donanım kaynaklarının tedarik edilerek Çevre Yönetim Sisteminin sürekli gelişimini sağlamayı taahhüt eder.

Bu Hedefe Ulaşmak İçin Benimsediğimiz İlkeler:

    * Üretim faaliyetlerimizden kaynaklanan veya kaynaklanabilecek çevresel etkileri belirlemek, kontrol altına almak ve azaltmak,

    * Çevre boyutlarımızla ilgili kanun, mevzuat ve yasal düzenlemelere uymak ve bu boyutlarla ilgili olarak ortaya çıkabilecek çevresel etkilerden zarar görebilecek tarafların risklerini ortadan kaldırmak,

    * Çevre boyut riski ve etkileşimleri minimum düzeyde olan teknolojileri yeni yatırımlar için düşünmek ve bu sayede kirliliği azaltmak,

    * Hammadde, Enerji ve Doğal kaynakları verimli bir şekilde kullanarak israfı azaltmak,