Misyon - Vizyon

Göker Tarım olarak misyonumuz; çevreye saygılı, sürdürülebilir, temel ve ihtisas bilgisine haiz, geniş bir yönetime sahip, etik ve insanlık değerlerini içeren, toplumun mevcut ve yeni ortaya çıkacak ihtiyaçlarını karşılayacak, kalkınma planına ve tarım politikalarına uygun, etkin ve verimli çözüm yolları geliştirebilecek mühendislik, proje ve danışmanlık hizmetleri sunmaktır.

Mühendislik bilimi, tarıma dayalı sanayi teknolojisi ve gıda güvenliği bağlamında endüstrinin, kamunun ve tüketicinin değişen gereksinimlerini, teknolojik gelişmeleri ve bölge ihtiyaçlarını takip edip ihtiyaçlara göre projeler üreten, değerlere saygılı ve ahlakı esas alan ülke ve dünya ölçeğinde tanınan bir paydaş olmak Göker Tarım'ın vizyonunu oluşturmaktadır.